Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985

HAVISEN

HAvisen udgives af HA85 og fungerer som lokalblad for området. Bladet udkommer tre gange årligt.
Formålet med Havisen er at oplyse og informere lokalområdet om aktiviteter i Hvinningdal, Lysbro og Buskelund, herunder også at fremme demokratisk debat og kulturel og samfundsmæssig oplysning om lokale forhold.

ANNONCER
Bladet distribueres i 3.000 eksemplarer i et annoncemæssigt attraktivt område.
Ønsker du at få mere information om annoncering i bladet, så kontakt os - klik her.

INDLÆG/MATERIALE
Har du indlæg som ønskes bragt i bladet, kan du sende tekst og billedemateriale til os - klik her.
Husk at billeder skal være i størst mulig opløsning/størrelse.

Ønsker du et fysisk eksemplar af det seneste blad, kan du til enhver tid hente et blad i HA85 klubhuset.

Bladet drives udelukkende på frivillig basis, herunder redaktion, annoncesalg og omdeling.
Herunder kan du i pdf-form se de tilgængelige udgaver.
 

Sponsorer: